Mina uppdrag

Kulturrådet
ALMA
En av tolv ledamöter i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Alla Tiders Klassiker
Jag sitter också med i den urvalsgrupp som ska komplettera de hundra tidigare specialutgivna klassikerna för högstadiet och gymnasiet med ytterligare femtio böcker från all världens hörn.

Helsingborgs Dagblad
Barnbokskritiker

Nationalencyklopedin
Sedan 2003 skriver jag tillsammans med Karna Nyström, barnbibliotekarie och litteraturpedagog, en artikel om det svenska Barnlitteraturåret för NE´s årsbok.

BTJ
Lektör barnböcker, främst bilderböcker och fantasy på svenska och engelska, samt bilderböcker på franska.

BTJ´s granskningsnämnd kollar regelbundet lektörernas arbete:
2002-03-13 Granskningsnämndens yttrande över bedömda recensioner

”Nämnden anser att Agneta Edwards är en utmärkt lektör såväl av bilderböcker som av ungdomsböcker. Hennes recensioner är flyhänt, ledigt och effektivt skrivna. Agneta Edwards är påtagligt beläst och sätter in allt hon läser i intressanta sammanhang. Hon har breda referensramar och visar i det här urvalet prov på både personlig entusiasm och välformulerad kritik. Sammantaget anser nämnden att Agneta Edwards är en av de bästa lektörerna – mycket tillförlitlig och alltid rolig att läsa.”

Growing People
Medlem i redaktionsrådet