Utbildning / meriter
 

2006-2007
Projektledare Gränslöst Maxi, Helsingborgs bibliotek (inom litteraturpedagogtjänsten) - läsprojekt för högstadiet som fick BTJ´s stipendium 2007

2003-2007
Litteraturpedagog, Helsingborgs kommun
Tjänsten initierades av biblioteket och finansierades av Skol- och Fritidsförvaltningen, med organisatorisk placering inom Kulturförvaltningen / bibliotek. Uppdrag: att stimulera pedagoger inom förskolan och grundskolan att arbeta med skönlitteratur på ett medvetet, kunnigt och inspirerande sätt. Metoder: kurser, seminarier, initiera och leda läsprojekt, göra bokpresentationer, arrangera författarbesök och bokfestival med mera.

2000-2003
Projektledare och föreläsare, Länsbiblioteket Malmö
LÄSBITEN byggde på Boksnurrans modell (se nedan) och riktade sig genom respektive folkbibliotek till förskolepersonalen i arton skånska kommuner.

1997-2001
Projektledare och föreläsare, Helsingborgs bibliotek
BOKSNURRAN, ett läslustprojekt för förskolans personal, barn och föräldrar: seminarier, författarbesök, bokdiskussioner, minibibliotek till alla förskolor, bokprat på föräldramöten. 

Utbildning
Fil kand. examen i barnlitteratur
60 poäng barn- och ungdomslitteratur - min (inte särskilt bra men godkända) C-uppsats var en undersökning av vilka dagens litterära hjältar och hjältinnor var för högstadieelever.
60 poäng litteraturvetenskap – den påbörjade 20 poängsuppsatsen handlar om Klas Östergrens tre Österlenromaner.
10 p Skapande svenska
10 p Barns språk och läsning